Intézetünkről
Vezetőség

Intézetünk vezetősége

Menedzsment
Elérhetőség: (06 1) 467 9300
 

Főigazgató

Dr. Óváry Csaba

Orvosi diplomáját 1994-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerezte. 2000-ben neurológiából szakvizsgázott. Pályafutását Budapesten, az Agyérbetegségek Országos Központjának általános orvosaként kezdte. Ezután a Pulzus Egészségközpont Stroke Ambulanciáján dolgozott, majd Japánban a Research Institute for Brain and Blood Vessels munkatársa volt. Hazatérve az International Medical Center Stroke ambulanciájának, majd a balassagyarmati Kenessey Albert Kórház orvosaként dolgozott. Jelenleg intézetünk Stroke és epilepszia osztályának munkatársa. Számos tudományos közlemény és szakcikk szerzője, kiemelt szakterületei a stroke-ellátás, a stroke-epidemiológia és a ritka stroke-etiológiák.

 

 

Orvosigazgató - főigazgató általános helyettese

Dr. Szikora István

 

 

 

 

 

 

Neurológus szakmai igazgató

Prof. Dr. Kamondi Anita

Pályakép Kamondi Anita
1987-ben szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. 1993-ban neurológia szakvizsgát tett, 1996-ban elnyerte az orvostudományok kandidátusa címet. 2005-ben habilitált a Semmelweis Egyetemen. 2008-ban klinikai neurofiziológiai szakképesítést szerzett.
1987-1994 között a Pécsi Orvostudományi Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozott, majd a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján folytatta munkáját, ahol 2006-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2010-től kezdődően irányítja az OKITI Neurológiai Osztályának szakmai működését. 2012-ben lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
1989-1999 között közel 5 évet töltött külföldi intézetekben idegtudományi alapkutatással. Az utóbbi években fő érdeklődési területe a különböző eredetű tremorok pathomechanizmusának vizsgálata. A Nemzeti Agykutatási Program keretében az Alzheimer-kór és az epilepszia lehetséges kapcsolatát kutatja. Tudományos közleményeinek száma 100 feletti, több tankönyvfejezet és gyakorlati tankönyv szerzője.
A Semmelweis Egyetem Klinikai Neurofiziológiai Szakképzési Grémiumának elnöke, valamint Neurológiai Grémiumának tagja.
A Magyar Klinikai Neurofiziológiai Társaság elnöke, a Magyar Neurológiai Társaság vezetőségének tagja, az UEMS Board of Neurology valamint Board of Clinical Neurophysiology magyarországi képviselője. Az NKFIH Klinikai orvostudományi zsűri elnöke.
Több szakmai és tudományos díj kitüntetettje, többek között elnyerte a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat és a Széchenyi István Ösztöndíjat, valamint a Semmelweis Egyetem Oktatói Merit Díját. 
 

 

Idegsebész szakmai igazgató

Prof. Dr. Banczerowski Péter

Orvosi diplomáját 1993-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte. 1999-ben idegsebészetből tett szakvizsgát, 2003-ban PhD tudományos minősítést szerzett. 2010-ben a Semmelweis Egyetemen habilitált, majd 2017-ben az MTA doktora lett.
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet idegsebészeti szakmai igazgatója, osztályvezető agysebész és gerincsebész főorvos, az Intézet Gerincsebészeti Centrumának programigazgatója, a gerincsebészeti szakmacsoport vezetője.
A Semmelweis Egyetem Idegsebészeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.
Az Idegsebészeti Szakmai Kollégiumi Tanács Elnöke, az MTA Klinikai Műtéti Tudományos Bizottságának titkára, a Semmelweis Egyetem ÁOK Kari Tanácsának tagja. Az idegsebészeti szakképzés közép-magyarországi grémium elnöke.
A Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola, klinikai neurológiai kutatások PhD-program témavezetője. 
Hungary Chapter of the Walter E. Dandy Neurosurgical Society elnöke és alapítója, Executive Committee of the Southeast Europe Neurosurgical Society magyarországi képviselője, a Magyar Idegsebészeti Társaság vezetőségi tagja. Több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.
2016-ban a Haszon Magazin a 100 legjobb magyar orvos közé választotta. 

 

 

Ápolási igazgató - főigazgató  ápolási helyettese

Bere Csilla

Egészségügyi pályafutását 1992-ben kezdte az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Központi Intenzív Terápiás Osztályán. 1999-ben intenzív betegellátó szakápolóként klinikai szakápoló képesítést, 2006-ban pedig Belső Minőségügyi Felülvizsgáló (Belső Auditor) MSZ EN ISO 9001:2001 és Kórházi Ellátási Standardok 2.0 képesítést szerzett. 2013-ban a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar ápolás és betegellátás szakán szerzett kiváló minősítéssel oklevelet. 2006 márciusától az Országos Pszichiátriai és Neurológia Intézet Belgyógyászati és Fertőző Pszichiátriai Osztályának vezető főnővérévé, egy évvel később pedig a Neurológiai Osztály főnővérévé nevezték ki. 2007-ben az OPNI bezárását követően az OITI neurológiai osztályainak főnővére és ápolásszakmai vezetője, ahol hozzá tartozott pl. a Neurológiai osztály, a kúraszerű ellátások, az EEG monitorozó valamint a Stroke és epilepszia ambulancia. 2012 októberében megbízott, majd 2014 februárjától az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet kinevezett ápolási igazgatója.
 

 

mb. Gazdasági Igazgató

Csizmár Erika

 

 

 

 

 

 


Gazdasági-Műszaki ellátás

Pénzügyi és Számviteli Osztály: mb. osztályvezető: Horváth Krisztina

Humánpolitikai és Munkaügyi Osztály: Huszár Gabriella

Műszaki Osztály: Pajor Zoltán

Üzemeltetési és Anyaggazdálkodási Osztály: Tóth László

Informatikai Osztály: Tóvári Tibor

Álláslehetőségek

Legyen a Munkatársunk!
 
 
 
Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet a hazai idegsebészeti szakma csúcsintézménye.
Szakterületük specialistáinak számító orvosaink nagy elhivatottsággal végzik munkájukat, amelyet felkészült szakdolgozók segítenek. Intézetünk mindehhez igyekszik megteremteni a tárgyi és személyi feltételeket.
 
Tovább...

Tudomány

Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium
 
 
A Cerebrovasculáirs Áramlásdinamikai Kutatólaboratorium az OITI Neurointervenciós Osztálya és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Hydrodynamikai Tanszéke együttműködésével dolgozik. A Laboratorium célkitűzése az agyi érbetegségek pathogenezisének, kórlefolyásának, illetve kezelésének vizsgálata a helyi áramlástani viszonyok függvényében, számítógépes áramlás szimuláció (Computational Fluid Dynamics, CFD) segítségével.
 
Tovább...

Oktatás

Semmelweis Egyetem ÁOK Idegsebészeti Tanszék
 
 
Az Idegsebészeti Tanszék elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést. A Tanszék feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. A betegellátó klinikai hátteret az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet biztosítja.

 
Tovább...

Elérhetőség

Az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet elérhetőségei


1145 Budapest, Amerikai út 57.
Tel.: (06 1) 467 9300

E-mail: igazgatosag@mail.oiti.hu

Tovább...